منصور  یوسفی نیا

منصور یوسفی نیا

معاون برنامه ريزی و فناوری بانک صنعت و معدن

اخبار مرتبط: