کاظم  نراقیان

کاظم نراقیان

معاون فناوری اطلاعات بانک سینا

اخبار مرتبط: