جعفریان حقه ابوالفضل

04114447229 تبریز، خیابان راه آهن چهارراه قطران مجتمع تجاری عمران طبقه اول پلاک42

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0