صادقی گرمارودی شهرزاد

02122895303 تهران، خیابان پاسداران،خیابان شهیدمحمودگل نبی،پلاک36،واحد13 (اداری)

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0