كاظمی ابوالقاسم

08632215117 اراک، پل فرنگی، خیابان شهید هاشمی نژاد، بلوار میرزای شیرازی، پلاک23

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0