عمادی سيدعبداله

88548369 تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک 20، طبقه همکف

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0