نجف پور رامين

44630818 تهران، فاز یک شهرک اکباتان، خیابان شهید نفیسی، روربروی باشگاه راه آهن، پلاک 71، واحد 17

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0