زارعی حسين

26101327-26101315 تهران، ضلع شرقی میدان نوبنیاد، جنب بانک سپه، ساختمان صنام، طبقه دوم

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0