صفاری محمدحسن

88814418-9 تهران، خیابان مفتح، روبروی مترو، نبش اصلی پور، پلاک 425، واحد 4

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0