قاسم زاده هوشنگ

1313231690 رشت، خیابان امام خمینی، چهار راه میکائیل، روبروی اداره برق

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0