قانع عزآبادی محمدهادی

03535220088 بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، روبروی بانک کارآفرین، ساختمان بورس طبقه 8، واحد 81

شماره ثبت 5006

تاریخ ثبت 1393-10-13

سرمایه ثبتی (ریال) 0