صالحی تبار محمد

021-88543167 تهران خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 2، طبقه2

شماره ثبت 5005

تاریخ ثبت 1391-03-07

سرمایه ثبتی (ریال) 0