سجادی ميلانی سيدحميد

5530155 تبریز، خیابان ارتش جنوبی، روبروی کوچه صدر، پلاک 35

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0