خسروی بيژائم انوشیروان

8473642 مشهد میدان راهنمائی بطرف سه راه فلسطین- بین دستغیب 4 و 6 - ساختمان برلیان- طبقه اول - واحد2

شماره ثبت 6014

تاریخ ثبت 1389-03-31

سرمایه ثبتی (ریال) 0