دانش عباس

071-38427873 شیراز بلوار پاسداران-حدفاصل درمانگاه محمد رسول الله و زیر گذر یادگار امام - روبروی کوچه 70 - ساختمان احمد

شماره ثبت 5029

تاریخ ثبت 1396-08-30

سرمایه ثبتی (ریال) 0