منادی زاده ايرج

55408760 تهران، خیابان کارگر جنوبی، چهار راه لشگر، خیابان غفاری شمالی، پلاک 208، طبقه اول جنوبی

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0