خليل زاده روح اله

8761566 مشهد، رضاشهر، بلوار رضوی، بین 22 و 24، جنب سازمان آب، ساختمان پاسارگاد، طبقه دوم

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0