حاتمی حميد

051-36073333 مشهد، بلوار استقلال، بین استقلال 10 و 12، پلاک 52

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0