ضميری علی

021-88809324 تهران، میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، پلاک14، واحد16

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0