كيامهر كامبيز

88850792-4 تهران، میدان آرژانتین، بلوار عماد مغنیه، تقاطع زاگرس، پلاک 7، واحد 2

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0