پوركاظمی مصردشتی حسن

88785245 تهران، بلوار افریقا، خیابان پدیدار، پلاک 23

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0