حايری نجفی سيدجلال الدين

66909171 تهران، میدان جمهوری، ساختمان 790، شماره 17، طبقه اول، واحد 8

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0