عرب محمدصادق

01133256272 ساری، بلوار طالقانی، ابتدای کوی توانبخشی، روبروی آژانس دلیجان، شرکت چتر متین پارسیان

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0