اكبری چيانه علی

2844659 تبریز، ضلع غربی بلوار منجم، نبش حداد زاده، پلاک 39، طبقه اول

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0