كارگری ياسر

88562672 ابتدای اتوبان تهران کرج، کوچه آزادگان، روبروی برج ماهان، ساختمان آموزش ماهان، ساختمان شرقی، طبقه اول

تاریخ ثبت 0000-00-00

سرمایه ثبتی (ریال) 0