پرويزي سعید

02155685953 ابتدای خیابان هلال احمر سرپل امامزاده معصوم پلاک 658

شماره ثبت 310003

تاریخ ثبت 1394-07-28

سرمایه ثبتی (ریال) 0