شفيعي خليل

03117757940 سه راه سیمین -ابتدای بلوارکشاورز

شماره ثبت 320001

تاریخ ثبت 1386-04-02

سرمایه ثبتی (ریال) 0