هدیه ولی‌زاده، مدیر بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: ورود شرکت های بیمه ای جدید تخصصی به صنعت بیمه یک فرصت است چراکه این افراد نیروهای جوان و با افکار نوین را با خود همراه می کنند که این امر باعث توسعه رقابتی درصنعت بیمه می شوند.مشروح گفت وگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 26750