هادی فلاح تفتی، بنیانگذار و مدیرعامل سامانه بیمه گری آنلاین بیمیک در گفت و گو با چابک آنلاین: در ماده 11 آیین نامه 75 شورایعالی بیمه آمده که شرکت های بیمه ای موظف هستند تا زیرساخت های فروش آنلاین را برای نمایندگان بیمه فراهم کنند. اما کدام یک از شرکت های بیمه ای این کار را انجام داده است؟ شاید برخی از شرکت های بیمه ای قراردادهایی در حد یک تفاهم نامه با سامانه های بیمه گری بسته باشند امابازهم هزینه مالی آن برعهده نماینده است. بهتر است که شرکت های بیمه ای یک واحد فروش آنلاین و دیجیتال مارکتینگ در شرکت خود داشته باشند تا ضمن آموزش شبکه فروش، پشتیبانی های لازم را هم از نمایندگان انجام دهد.

کد خبر: 25214