صنایع دستی، هنری آمیخته با عشق و اصالت، بازتابی از فرهنگ و تاریخ سرزمینی است که در دستان هنرمندان زنده می‌ماند، در روز جهانی صنایع دستی، به افتخار دستان هنرمندی که با عشق و مهارت، زندگی را به هنر تبدیل می‌کنند، سر تعظیم فرود می‌آوریم، زحمت‌کشان این عرصه، با هر ضربه قلم، هر پیچ و تاب نخ، و هر تراش سنگ، تاریخ و فرهنگ ما را زنده نگه می‌دارند، این هنرهای دستی، نمادی از پیوند میان گذشته و آینده، و تجلی روح بی‌پایان خلاقیت و زیبایی است. هنرمندان صنایع دستی که با تلاش و زحمت خود، به جهان رنگ و روح می‌بخشند.

کد خبر: 51905