مجید قلی پور مدیر عامل شرکت بیمه آرمان با حضور در چابک آنلاین:صنعت بیمه در خلق ارزش های جدید و تولید محصول مبتنی بر ذایقه بازار  در داخل کشور، به نسبت صنایع موازی ضعیف تر عمل کرده است. درعین حال،صنعت بیمه از نظام بانکی در زمینه خلق ارزش های جدید، عملکرد ضعیف تری داشته که این موضوع هم به شرکت های بیمه ای بر می گردد و  هم به نهاد ناظر.! مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه آرمان به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 35120