"حسین کریم خان زند"، مدیرعامل شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: صنعت بیمه برای رسیدن تحول مطلوب باید چند کار را انجام دهد که یکی از آنها خروج از سنت گرایی و حرکت به سمت مدرنیته است. زمانی که تغییر اساسی در صنعت بیمه ایجاد شد، می توان به توسعه دست یافت. صنعت بیمه بخشی از اقتصاد کشور بوده و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور می توان گفت که رشد خوبی در سالجاری داشته اما به هر حال با اهدافی که برای سالجاری خود داشت هنوز فاصله زیادی دارد. مشروح گفتگوی حسین کریمخان زند، مدیر پیشکسوت صنعت بیمه با چابک آنلاین بزودی منتشر می شود:

کد خبر: 32139