لقمان پاکروان، معاون توسعه منابع و پشتیبانی شرکت بیمه البرز، در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: بخواهیم یا نخواهیم صنعت بیمه با بازار سرمایه یک تنیدگی دارد و نمی‌تواند خود را از این بازارخارج کند و وقتی این بازار دچارنوسانات ناشی از محیط پیرامونی خود است صنعت بیمه مکلف است که دراین بازار فعالیت کند پس باید روشی را به کار ببرد که بتواند دراین بازار گین مناسب را بدست بیاورد که نتیجه آن این است که حقوق سهامداران حفظ و به شکلی مدیریت شود. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با معاون توسعه منابع و پشتیبانی شرکت بیمه البرز بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 26751