حسن پورحسینی، مدیر بیمه های آتش سوزی و باربری شرکت بیمه سرمد، در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: درصنعت بیمه، نوآوری چندانی دیده نمی شود و یکسری از فرآیندها به صورت دائم تکرار می شود.مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های آتش سوزی و باربری شرکت بیمه سرمد به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 26732