مصطفی آقا رضی، مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه ما، در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: آموزش شبکه فروش وظیفه شرکت های بیمه است تا ۷۰ درصد پرتفوی بیمه مسئولیت صنعت بیمه کشور در بیمه مسئولیت کارفرما خلاصه نشود،۳۰ درصد سایر رشته های بیمه مسئولیت بسیار تنوع داشته و بازار بکری است. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه ما به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 26731