علی سلطانی، سرپرست بیمه های حمل و نقل شرکت بیمه رازی درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: به صورت کلی با تاسیس یک شرکت بیمه اتکایی با ظرفیت خیلی بالاتر موافق هستم تا شرکت های بیمه ای کوچک زیرا مشکلی را از صنعت بیمه دوا نمی کنند وظرفیت شرکت های کوچک، ریسک های حساس را پوشش نمی دهد و حتی ریسک رقابت را بین شرکت ها اضافه می کند. مشروح گفت و گوی چابک آنلاین با سرپرست بیمه های حمل و نقل شرکت بیمه رازی بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 26719