آتنا احمدی، مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه ما در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: در تمام سیستم های بیمه ای دنیا بخشی از هزینه ها غیرواقعی بوده بنابراین، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد خسارت های پرداختی شرکت های بیمه ای در کشور هم غیرواقعی و یا القائی است.مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه ما بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 26716