رضا گودرزی فراهانی، دبیر هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران شرکت های ساختمانی و تجهیزاتی استان تهران: کاهش تولید مسکن در ده سال گذشته بی سابقه بوده است . ۱۰ درصد از شرکت های عضو انجمن با ظرفیت کامل و ۲۰ درصد اعضا با ظرفیت ۵۰ درصد خود فعالیت می کنند . ۳۰ درصد از شرکت های عضو انجمن با ظرفیت های ۱۰ تا ۲۰ درصد ساخت و ساز میکنند و ۴۰ درصد مابقی اعضا فعالیت خاصی ندارند . مشروح گفتگو چابک آنلاین با دبیر هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران شرکت های ساختمانی و تجهیزاتی استان تهران بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 25246