امین ضمیری مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین: اگرتعداد شرکت های بیمه اتکایی با مدیریت درستی افزایش یابد می تواند به کل صنعت بیمه کمک کند. در بیمه اتکایی، رقابت کمتری صورت می گیرد یعنی هر شرکتی با توجه به اولویت ها، ریسک های خود را انتخاب می کند. این نگرانی وجود دارد که با تعداد زیاد شرکت های اتکایی ممکن است که رقابت در صدور بیمه نامه به شرکت های اتکایی هم کشیده شود. البته با افرادی که در شرکت های بیمه اتکایی مسئولیت می پذیرند این امیدواری وجود دارد که این امر صورت نگیرد. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه پاسارگاد به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 24568