بهروزخیشابه، نایب رییس انجمن ساختمان های پایدار ایران: ساخت وساز براساس اصول معماری پایدار، 5 تا 10 درصد از هزینه ساخت و ساز در بازار رایج کشور را کاهش می دهد . 30 درصد از کربن تولیدی جهان توسط ساختمان ها تولید می شود . مشروح گفتگوی چابک آنلاین با نایب رییس انجمن ساختمان های پایدار ایران به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 23406