سجاد رامندی، دبیر کار گروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران: بیشترین اصرار شرکت ها برای انعطاف در قیمت و ارائه خدمات در حوزه درمان است. تا الان سامانه های الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی تمامی خدمات را پوشش نداده اند بنابراین نظارت هم ممکن است در این بخش متفاوت از رشته هایی باشد که خسارت و تعرفه و نوع خدمات در آن خیلی شفاف است. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 23358