حمید جهاندیده، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز: درحال حاضر دو صنعت بیمه و گردشگری فاصله زیادی از یکدیگر دارند و مردم صنعت بیمه را صرفا در قالب بیمه های مسافرتی در صنعت گردشگری می شناسند درحالیکه صنعت بیمه می تواند حامی بسیار بزرگی در صنعت گردشگری محسوب شود. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 22775