"محسن قره خانی"، نماینده هیات موسس شرکت بیمه اتکایی تهران: جاداشت که دو شرکت بیمه تخصصی اتکایی کشور نقش فعال تری را در راهبری بازار انجام دهند و نرخ و شرایط قراردادها را تعیین می کردند. تاکنون دو شرکت اتکایی کشور به صورت فالور بودند یعنی پذیرنده ریسکی بودند که یک جای دیگری نرخ و شرایط آن را تعیین می کرد. مشروح گفت‌وگوی چابک ‌آنلاین با نماینده هیات موسس شرکت بیمه اتکایی تهران بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 22595