"رضا بیگدلی"، مدیربیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه رازی: یکی از مشکلات صنعت بیمه نبود یک بانک اطلاعاتی متمرکز است که بتوان اطلاعات را از آن استخراج کرد و معمولا هر شرکت بیمه ای اطلاعات خاص خود را دارد که فقط در همان سازمان قابلیت استفاده دارد. یک سامانه در بیمه مرکزی برای نگهداشت اطلاعات وجود دارد که متاسفانه این سامانه در اختیار کل صنعت بیمه نیست و فقط دیتا وارد این سامانه می شود و خروجی از آن به شرکت های بیمه ای ارائه نمی شود. مشروح گفت و گو چابک آنلاین با مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه رازی به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 22485