"افشین ایرجی"، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین: درحال حاضر محصولات صنعت بیمه بسیار کلی نگر است و بیمه گذار حق انتخاب ندارد ، بنابراین نیاز است که تک تک محصولات بیمه ای بازنگری شوند و با توجه به نیاز روز باز طراحی شوند. مشروح گفت و گوی چابک آنلاین با رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگزاران بیمه بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 22336