سید محمد تقی آرام‌فر، مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه نوین در گفت و گو با چابک آنلاین: شرکت های بیمه ای برای صدور هوشمند بیمه نامه شخص ثالث راننده محور، باید سوابق اطلاعات بیمه گذار را به‌عنوان دارنده خسارت وسیله نقلیه داشته باشند. تاکنون امکان دسترسی بیمه گران به سوابق رانندگی بیمه گذاران مهیا نشده است. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه نوین بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 20983