مصطفی زحمتی پاک، مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه تعاون در گفت و گو با چابک آنلاین: وجود دیتا، سوابق و اطلاعات بیشتر در هر رشته بیمه ای به آنالیز درست ریسک و مطالبه حق بیمه مناسب کمک می کند. منافع ورود دیتا به صنعت بیمه برای بیمه گذاران هم خواهد بود و با تفکیک بیمه گذاران کم ریسک از پرریسک می توان با اکچوئری مناسب، حق بیمه متناسب تری را مطالبه کرد. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه تعاون بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 20857