"مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، درگفت وگو با چابک‌آنلاین: بالغ بر 54 درصد سهم بازار بیمه ها در دنیا بیمه نامه زندگی است و در ایران این عدد 15 درصد است زیرا در صنعت بیمه در ایران، بیمه نامه عمر ، به عنوان یک محصول با جنبه سرمایه گذاری معرفی شده تا محصولی با پوشش بیمه ای زیرا رقیبی به عنوان پوشش بیمه تامین اجتماعی وجود دارد. مشروح گفتگوی چابک‌آنلاین با قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد بزودی منتشرمی‌شود.

کد خبر: 19868