میزگرد بررسی کارشناسی عملکرد شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه با محوریت بررسی نحوه تامین مالی شرکت های بیمه ای از بازار سرمایه با حضور میهمانانی چون فردین آقابزرگی،مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان، حمیدرضا شماخی، مدیرسرمایه‌گذاری و امور سهام شرکت بیمه نوین، میلاد صادق ویشکائی، مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، برگزار شد که مشروح آن بزودی انتشار خواهد یافت. "فردین آقابزرگی": تصمیمات برای استفاده از ابزارهای مالی باید برعهده مدیران سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه باشد و اگر شرکت‌های بیمه‌گر اختیار عمل را به مدیران سرمایه گذاری خود واگذار کنند، حاشیه سود آنها افزایش خواهد یافت. "حمیدرضا شماخی"،: استاندارد حسابرسی برای ابزارهای جدید مالی که در بازار سرمایه مطرح می‌شود نداریم و مدیریت های مالی نمی توانند آنها را ثبت کنند. "میلاد صادق ویشکائی"،: آیین نامه 97 سرمایه گذاری بسیار تکمیل تر از آیین نامه 60 است و خیلی از مشکلات آیین نامه قبلی در آن رفع شده اما همچنان انعطاف پذیری پایینی را در آن می بینیم.

کد خبر: 19665