"سعید حاجیان"، دستیار اجرایی معاون بازاریابی و فروش شرکت بیمه البرز درگفت و گو با چابک‌آنلاین: بزرگترین تبلیغ صنعت بیمه برای جذب مشتری، پرداخت به موقع خسارت به بیمه گذاران است واگر صنعت بیمه با عملکرد خود به مشتریان نشان دهد که آرامش را به آنها می‌دهد، این بزرگترین تبلیغ برای بیمه است.مشروح گفتگو با دستیاراجرایی معاون بازاریابی و فروش شرکت بیمه البرز با چابک‌آنلاین، بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 19574